... kilka ważnych wskazówek

Poniżej znajdziesz informacje jak przygotować materiał do tłoczenia lub kopiowania płyt oraz jak przygotować pliki graficzne.

Jak dostarczyć materiały do tłoczenia / kopiowania płyt

Materiał do tłoczenia / kopiowania płyt CD oraz DVD możemy otrzymać na jeden z dwóch sposobów:

 • płyta wzorcowa przesłana kurierem lub pocztą na adres naszej firmy lub dostarczona osobiście - płyta wzorcowa jest powielana 1:1
 • obraz płyty zapisany na serwerze FTP (+ suma kontrolna MD5 do pliku z obrazem płyty)
  - do kopiowania możemy otrzymać obraz płyty w formacie ISO lub NRG;
  - do tłoczenia możemy otrzymać obraz płyty w formacie ISO, NRG lub DDP

Jak przygotować płytę wzorcową

 1. Płyta jest powielana 1:1. Przygotuj płytę dokładnie w takiej postaci, w jakiej chcesz otrzymać powielone nośniki.
 2. Jeśli zamawiasz płyty CD - dostarcz wzorcową płytę CD
 3. Jeśli zamawiasz płyty DVD - dostarcz wzorcową płytę DVD
 4. Wykonując płytę wzorcową: sprawdź powierzchnię przeznaczoną do zapisu czy nie znajdują się na niej rysy, pęcherzyki powietrza i inne wady fizyczne; staraj się zapisać ją z możliwie małą prędkością - wysokie prędkości często mogą być przyczyną błędów zapisu.
 5. Przed wysyłką sprawdź czy przygotowana płyta wzorcowa poprawnie funkcjonuje. Przetestuj ją na kilku komputerach (płyty CD-ROM, DVD-ROM) lub odtwarzaczach CD (płyty CD-Audio) lub odtwarzaczach DVD (płyty DVD-Video). Będzie wówczas pewność poprawności dostarczonego materiału do produkcji - pamiętaj, że błędy, które są zawarte na płycie dostarczonej do tłoczenia/kopiowania zostaną powielone na całym zamówionym nakładzie.
 6. Najbezpieczniej jest wysłać kurierem lub pocztą 2 egzemplarze płyty wzorcowej - doświadczenie uczy, że nawet właściwie zabezpieczona płyta może zostać w czasie transportu uszkodzona - mamy wówczas do wykorzystania drugą kopię.
 7. Ważne uwagi:
  • nie zamieszczaj na jednej płycie materiałów do tłoczenia/kopiowania oraz np. plików do nadruku na płycie lub druku okładek !!! (chyba, że chcesz otrzymać tak powielone płyty)
  • nie dostarczaj płyty CD/DVD z zapisanym na niej obrazem płyty - obraz płyty przyjmujemy tylko do zamówień kopiowania i jako plik zamieszczony na serwerze FTP. Na płycie przekazuj tylko materiał wzorcowy do powielenia.
  • nigdy nie wysyłaj jedynego posiadanego egzemplarza płyty (zrób i zostaw dla bezpieczeństwa kopię zapasową) - pamiętaj, że w czasie transportu przesyłka może zostać zagubiona lub ulec uszkodzeniu.
 8. Dostarczona do produkcji płyta stanowi wzorzec do wykonania matrycy (przy tłoczeniu) lub obrazu płyty (przy kopiowaniu). Płyty wzorcowe nie są oddawane Zamawiającemu.
 9. Przy zamówieniu wznowienia pracy jeśli nic nie zostaje zmienione w dostarczonym materiale, wykorzystywana jest wcześniej wykonana matryca lub zarchiwizowany obraz płyty.

Jak przygotować obraz płyty

 1. Obrazem płyty posługuj się wyłącznie przy zamieszczania materiału na serwerze FTP. Dbając o ochronę Twoich materiałów - na naszym serwerze FTP każdy Zamawiający ma zakładane własne konto. Jeżeli masz już konto - może na nim zapisywać kolejne materiały, jeśli jeszcze nie masz konta - zaznacz taką opcję podczas składania zamówienia, indywidualne dane logowania otrzymasz mailem na podany podczas zamówienia adres poczty elektronicznej.
 2. Do kopiowania możemy otrzymać obraz płyty zapisany w jednym z formatów *.iso lub *.nrg. Do tłoczenie dodatkowo możemy otrzymać obraz płyty w formacie DDP. Pliki *.iso możesz utworzyć posługując się większością programów do nagrywania płyt; obraz płyty w formacie *.nrg przygotujemy korzystając z najpopularniejszej aplikacji do nagrywania płyt - Nero; format DDP jest najmniej popularny - najczęściej jest dostępny w studiach nagrań oraz w rozgłośniach radiowych.
 3. W związku z częstymi pytaniami jak wykonać obraz płyty - poniżej krótka instrukcja przy użyciu programu Nero. W innych programach kolejność poszczególnych kroków jest identyczna.
 4. Obraz płyty można wykonać z gotowej płyty lub z plików znajdujących się na twardym dysku - każda z opcji jest równie prosta
 5. jeżeli wykonujesz obraz gotowej płyty:
  • w głównym oknie wybierz opcję Kopiuj, a następnie Kopiuj dysk
   obraz płyty
  • jako napęd docelowy należy wybrać Image Recorder (obraz płyty)
   obraz płyty
  • podaj nazwę pliku jak ma zostać zapisany plik z obrazem płyty, naciśnij OK. ... po kilku minutach będziesz miał gotowy plik z obrazem płyty
 6. jeżeli obraz płyty wykonywany jest z plików znajdujących się lokalnie na dysku twardym:
  • W głównym oknie programu wybierz rodzaj materiału, który chcesz przygotować (Dane / Muzyka / Video),
  • Następnie wybierz docelowy rodzaj płyty (jeśli zamawiasz płyty CD - stwórz obraz płyty CD; jeśli zamawiasz płyty DVD - stwórz obraz płyty DVD,
  • należy postępować jak przy zwykłym nagrywaniu materiału na płytę, wybierz pliki, nadaj płycie nazwę, określ czy sesja ma być zamknięta czy otwarta
  • wybierając napęd docelowy zmień domyślnie wybraną nagrywarkę - wybierz Image Recorder (obraz płyty) i dalej postępować zgodnie z powyższą instrukcją
  • naciśnij OK. - niebawem będziesz miał gotowy obraz płyty
 7. Obraz płyty należy wrzucić na serwer FTP (indywidualne dane dostępowe przesyłamy po złożeniu zamówienia na podany adres mailowy).
 8. WAŻNE ! Suma kontrolna: Dla bezpieczeństwa - zalecamy podać sumę kontrolną pliku z obrazem płyty w formacie MD5. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych błędów w transmisji na serwer i z serwera. Sumę kontrolną CRC możesz utworzyć m.in. korzystając z programu Total Commander (z górnego menu proszę wybrać Pliki >> utwórz sumy kontrolne CRC, w okienku zaznaczyć opcję MD5). Po chwili utworzony zostanie malutki plik zawierający sumę kontrolną
 9. Sumę kontrolną najbezpieczniej jest przesłać mailem wraz z informacją, że obraz został zapisany na serwerze FTP.

Pamiętaj:

 • pośpiech nie jest dobrym doradcą - przed dostarczeniem płyty wzorcowej do tłoczenia sprawdź czy nagrałeś właściwy materiał i czy płyta poprawnie się odtwarza. Sprawdź ją na różnych czytnikach.
 • nigdy nie nagrywaj obrazu płyty na płytę - jeśli przekazujesz materiał jako obraz płyty - zapisz go na serwerze FTP; jeśli przekazujesz do tłoczenia płytę - na niej musi być nagrany właściwy materiał - płyta służy jako wzorzec do wykonania matrycy.

Jak przygotować pliki graficzne

 1. Pobierz właściwe specyfikacje techniczne i szablony
 2. Przygotuj pliki zgodnie z informacjami zawartymi w specyfikacjach. Szczególnie istotne jest aby rozmiar był dokładnie taki jak podany w specyfikacji (łącznie ze spadami).
 3. Nie zostawiaj zarysu szablonu digipacka w przesyłanym projekcie
 4. Nie zostawiaj naniesionej płyty na projekt digipacka
 5. Nie są nam potrzebne żadne zaznaczenia cięcia, bigowania, itp. Każdy otrzymany plik jest montowany na naszych arkuszach, tak aby można maksymalnie zautomatyzować pracę,
 6. Wszystko co przesyłasz w pliku - w zamierzeniu ma być drukowane.
 7. Jeśli będziesz korzystał z opcji wybiórczego lakieru UV - przygotuj oddzielny plik na lakier dokładnie w tych samych wymiarach. Miejsca, które mają być pokryte lakierem UV w projekcie muszą być czarne. Miejsca nie lakierowane zostaw białe. Pamiętaj, że przy wybiórczym lakierze UV są pewne ograniczenia:
  • minimalna grubość linii lakieru to 0,35 mm
  • pasowanie lakieru do wydruku to ok. +/-0,5 mm (co praktycznie uniemożliwia lakierowanie drobnych liter)
  za to lakier doskonale nadaje się do lakierowania dużych logotypów, dużych napisów, do wykorzystywania lakieru jako dodatkowy kolor, gdzie nie są lakierowane obiekty wydrukowane, ale lakier stanowi dodatek uatrakcyjniający cały projekt graficzny,
 8. Prześlij pliki w jednym z formatów:
  • *.pdf - fonty zamienione na krzywe, kolorystyka CMYK, bitmapy wykorzystane w pliku min. 300 dpi
  • *.tif - CMYK rozdzielczość 300 dpi (lub w przypadku istotnych drobnych elementów 600 dpi), spłaszczony do jednej warstwy, zalecane włączenie podczas zapisu kompresji LZW
 9. Dużo informacji na temat przygotowania projektów graficznych, najczęściej popełnianych błędów znajdziesz na stronie w częściach Jak przygotować projekt oraz Uwagi dodatkowe.
 10. Prześlij pliki z projektami mailem lub zapisz na serwerze FTP